sadsad x
asdasd
Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Bross Tekstil San. Ve Tic. A.Ş, Yako Tekstil San. Ve Dış Ticaret A.Ş. ve Innovatech Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş ( bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) başvurarak, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, bu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

1- BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

Adı- Soyadı :

T.C. NO :

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş yeri Adresi :

Telefon Numarası :

E-posta Adresi :

2- BAŞVURU SAHİBİNİN ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİSİ

Müşteri

Ziyaretçi

Çalışan

Çalışan

Adayı

Tedarikçi-

Çalışanı-

Yetkilisi

Eski Şirkette çalışmış olduğunuz yıllar :

Çalışan

Diğer

3- BİLGİ ALMAK İSTENİLEN KONU

TALEP KONUSU

SEÇİMİNİZ

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1(c)

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (ç)

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (d)

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (e)

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (f

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 5) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (g)

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, vb) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (h)

DETAYLI BAŞVURU TALEBİNİZ

4- BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Gösterilecek Bilgi

Yazılı Başvuru

Islak imzalı başvuru ile şahsen

Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:10 Çerkezköy / Tekirdağ

Zarfın/tebligatın üzerine

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır

Elektronik Posta İle

Şirketimizin e-posta hesabına mail yoluyla

kvkk@brossocks.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

5- BAŞVURUYA VERİLECEK YANITIN ULAŞTIRILMA YÖNTEMİ

Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname olması gerekmektedir.)

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar. İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibinin Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

Bross
Çevrimiçi
yazıyor...
Bross
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz
Destek için Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.